in

AngryAngry CryCry CuteCute OMGOMG LOLLOL LoveLove WTFWTF

EKSKLUZIVNO: Saopštenje za javnost investitora MHE Pijavice i MHE Elektrobosna

Projektovanje, izgradnja, korištenje i održavanje MHE „Pijavice“ snage 1,458 MW i MHE „Elektrobosna“ snage 1,538 MW.

U cilju pravodobnog i objektivnog informisanja javnosti, Jajce blog objavljuje saopštenje za javnost od strane investitora “BOSNIA GREEN ENERGY PROJECT” a povodom POZIVA ZA JAVNU RASPRAVU – Projektovanje, izgradnja, korištenje i održavanje MHE „Pijavice“ snage 1,458 MW i MHE „Elektrobosna“ snage 1,538 MW.

BOSNIA GREEN ENERGY PROJECT d.o.o.

Terezije bb, Centar, Sarajevo,

JIB:4202714340006

Sarajevo, 27.11.2020.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PRENOSIMO U CJELOSTI

Poštovani Jajčani, i svi drugi Bosanci i Hercegovci,

U lokalnim jajačkim medijima, kao i na društvenim mrežama, otkako je objavljen Poziv za Javnu raspravu u vezi sa izgradnjom malih hidro-elektrana (MHE), pojavile su se brojne dezinformacije koje su uznemirile Jajčane, kao i druge koji vole našu domovinu i rijeku Plivu. Na početku, želimo kazati da razumijemo negodovanje i ogorčenje, jer nažalost, mnogi projekti izgradnje MHE nanijeli su nepopravljivu štetu našim rijekama, kao i biljnom i životinjskom svijetu.

Međutim, ovaj projekat, ni počemu nije sličan tim zloupotrebama prirodnog bogatstva i pozitivnih zakonskih propisa. Naprotiv,ovaj projekat donosi dobro svima.

Krenimo redom:

Prva hidro-elektrana u Bosni i Hercegovini izgrađena je upravo u Jajcu. Bila je to HE „Elektrobosna“, čija izgradnja je počela 1897.g., da bi elektrana počela sa radom 1899.g.

Sva infrastruktura izgrađena u tu svrhu, davne 1899.g. i danas postoji i u funkciji je: vodozahvat, cjevovod i kanal, u dužini od cca 3.500 metara, tako da pri izgradnji male hidroelektrane (MHE) nema nove gradnje, osim strojare, i nećebiti ugrožene putne komunikacije, nema devastacije okolnog zemljišta niti negativnog uticaja na korita i obale rijeka i jezera.

 

Naravno, naš cilj je, kroz ovu investiciju, ostvariti maksimalan profit. Međutim, kao malo koji projekat, ovaj donosi velike koristi i lokalnoj zajednici. Kao što smo naveli i u našem pismu namjere, Bosnia Green Energy Project d.o.o. želi od samog početka, ideje, zatim izrade projektne dokumentacije, pa do izgradnje  hidroenergetskih postrojenja, probnog rada, korištenja i održavanja, biti u koordinaciji sa lokalnom zajednicom i ne želi napraviti bilo koji potez bez saglasnosti i odobrenja iste. Jako nam je stalo do podrške Jajčana u ovom našem poduhvatu i sigurni smo, da nema niti jednog dobronamjernog čovjeka, koji, kada se upozna sa svim bitnim elementima ovog projekta, može biti protiv.

Prilikom izrade projektnog riješenja držali smo se sljedećih principa:

 • Nema devastacije rijeke i riječnog korita,
 • Nema uticaja na promjenu kvaliteta vode,
 • Nema ugrožavanja riječne flore i faune,
 • Nema plavljenja površina,
 • Nema socijalno-kulturnih resursa koji se ugrožavaju,
 • Nema relokacije stanovništva,
 • Uređenje komunalne infrastrukture na lokaciji MHE,
 • Nema izmještanja postojećih saobraćajnica,
 • Nema gubitaka mogućnosti ribarenja,
 • Nema ugožavanja privatnih i javnih dobara,
 • Mirnim putem rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

 

 U toku realizacije investicije, procjenjuje se angažovanje oko 100 radnika različitih profila; projektanti, građevinci, rukovaoci građevinskih mašina, mašinski radnici, montažeri, elelektro i informatički stručnjaci i ostalo osoblje. Svi oni će boraviti i doprinositi razvoju općine Jajce. Poslije izgradnje će biti zaposleno nekoliko radnika različitih profila koji bi trebali raditi na održavanju vodozahvata, kanala i postrojenja, a koje će, što je najbitnije istaći, trajati do isteka koncesionog ugovora, dakle 30 godina.

KORISTI ZA LOKALNU ZAJEDNICU

 • Bosnia Green Energy Project d.o.o. je već riješila imovinske odnose i vlasnik je vodozahvata i kanala stare hidroelektrane.
 • Obnova i čuvanje objekata Prve hidroelektrane u Bosni i Hercegovini, koji su i svojevrsni spomenik jednog vremena, a svakako i prepoznatljivo obilježje grada Jajca.
 • Obnova i održavanje derivacionog kanala je bitna i zbog činjenice da se vodosnabdijevaje grada Jajca pitkom vodom, vrši upravo iz ovog kanala.
 • Veći dio investicionog projekta realizovat će se sa domaćim firmama, ljudskim resursima, opremom i građevinskim materijalima.
 • Općina Jajce naplaćuje rentu za izgradnju planiranih objekata.
 • U znatnoj mjeri će se povećati vrijednost poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.
 • Općina Jajce i Srednjobosanski Kanton, pored jednokratne koncesione naknade koja je procentualno vezana za vrijednost investicije, primat će i na godišnjem nivou koncesionu naknadu koja je višestruko veća u odnosu na jednokratnu.
 • Nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Srednjobosanski Kanton, primat će značajna sredstva za korištenje vodnog potencijala (PVN).  Od toga iznosa 45 % sredstava pripada Kantonu i Općini, koja se namjenski troše za održavanje, razvoj i izgradnju objekata vodne infrastrukture, što nije mali iznos.
 • Na prostoru lokalne zajednice stvarat će se nova vrijednost na godišnjem nivou, koja daje porez na dodatu vrijednost.
 • Bosnia Green Energy Project d.o.o., kao investitor, će plaćati godišnji porez na dobit, te će omogućiti dodatna sredstva lokalnoj zajednici.
 • Mogućnost razvoja turističkih i rekreativnih kapaciteta na lokacijama MHE.
 • Bitno je napomenuti da MHE, nakon isteka koncesionog perioda, prelazi u vlasništvo Srednjobosanskog kantona odnosno općine Jajce.
 • Nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save će naplatiti naknadu za korištenje vodnog dobra, za zemljišne čestice na kojima će se graditi objekti predmetnog hidroenergetskog postrojenja, koja se ponovo investiraju.

Bosnia Green Energy Project d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere kako projekat ne bi imao negativan uticaj na okolinu i minimalno narušavao prirodni ambijent.

Veoma bitno je napomenuti da nema nove akumulacije niti će biti plavljenja okolnog područja, infrastrukture kao ni objekata.

Nadamo se da će lokalna zajednica prepoznati u našim namjerama i svoje interese i da će Jajčanipodržati ovaj mnogostruko koristan projekat.

BOSNIA GREEN ENERGY PROJECT / JAJCE BLOG

Koje je vaše mišljenje?

Komentari

Leave a Reply

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Loading…

0